Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Упис 2023

 

Дан отворених врата
22.април 10-14 сати


О КОНКУРСУ И ВАЖНИМ ДАТУМИМА


*** КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ И ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у школској 2022/2023. години - ДРУГИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК******За упис у прву годину основних студија могу да конкуришу кандидати који су завршили средњу школу. Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу у школској 2023/2024. години уписује студенте у прву годину студија на следеће студијске програме:


Ред. 
бр.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Буџет

Самоф.

УКУПНО

1.

Информационе технологије (240 ЕСПБ)

0 0 0

2.

Електроенергетика (240 ЕСПБ)

11 2 13

3.

Информационе технологије у машинству (180 ЕСПБ)

10 4 14

4.

Мехатроника (240 ЕСПБ)

7 2 9

5.

Инжењерски менаџмент (240 ЕСПБ)

0 0 0

6.

Рачунарско и софтверско инжењерство (240 ЕСПБ)

2 2 4
УКУПНО 30 10 40

Ред.
бр.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Буџет

Самоф.

УКУПНО

1.

ОСС Електротехника и рачунарство (180 ЕСПБ)                                     

16 19 35

2.

ОСС Графичка техника (180 ЕСПБ)

1 9 10

3.

ОСС Информационе технологије (180 ЕСПБ)

2 0 2

4.

ОСС Машинство и инжењерска информатика (180 ЕСПБ)

7 21 2

5.

ОСС Производни и еколошки менаџмент (180 ЕСПБ)

15 10 25

6.

ОСС Одевно инжењерство и дизајн (180 ЕСПБ)

0 0 0
УКУПНО 41 59 100

Други уписни рок траје од 24. августа до 14. септембра 2022. године

 • Пријављивање кандидата је од 24. до 31. августа 2022. године
 • Полагање пријемног испита:
  за основне струковне студије, 5.септембра 2022. године у 11:00 часова
  за основне академске студије, 6.септембра 2022. године у 11:00 часова
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4.500,00 дин. на рачун Факултета техничких наука, бр.840-875666-84.

  Кандидат се може пријавити за полагање пријемног испита и за основне академске и за основне струковне студије. У том случају накнада за полагање пријемног испита је 6.000,00 дин. на рачун Факултета техничких наука, бр. 840-875666-84

 • Објављивање прелиминарне ранг листе - на дан полагања пријемног испита најкасније до 20:00 часова
 • Објављивање коначне ранг листе 9.септембра 2022. године до 15:00 часова
 • Упис примљених кандидата обавиће се од 12., 13. и 14. септембра 2022. године.


БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА И ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ


Услови за упис у прву годину основних академских студија су завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит.


Бесплатна припремна настава се организује за предмете предвиђене за полагање пријемног испита. Припремна настава се организује суботом у периоду од средине новембра до краја маја, а реализују је професори и асистенти ФТН. Пробни пријемни испит је бесплатан и организује се оквирно две недеље пре званичног пријемног испита.

Пријава за припремну наставу: http://ftn.kg.ac.rs/pripremna

Пријемни испит се полаже из једног од понуђених предмета:

Четворогодишње основне академске студије

Електроенергетика
   - Математика или Физика или Основи електротехнике
Рачунарско и софтверско инжењерство
   - Математика или Информатика или Основи електротехнике
Мехатроника
   -Математика или Физика или Основи електротехнике
Информационе технологијe
   -Математика или Информатика
Инжењерски менаџмент
   -Математика или Организација или Информатика

Трогодишње основне академске студије

Информационе технологије у машинству
   - Математика или Информатика

Трогодишње основне струковне студије

Графичка техника
   -Математика или Тест знања.
Машинство и инжењерска информатика
   -Математика или Тест знања.
Eлектротехника и рачунарство
   -Математика или Тест знања.
Информационе технологије
   -Математика или Тест знања.
Производни и еколошки менаџмент
   -Математика или Тест знања.
Одевно инжењерство и дизајн
   - Тест знања или Тест стручног знања.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош и потврду о пријему докумената.

У школској 2024/2025. години будући студенти могу да изаберу један од шест студијских програма:


Основне академске студије:
У трајању од четири године (240 ЕСПБ):

 • Електроенергетика
 • Инжењерски менаџмент
 • Информационе технологије
 • Мехатроника
 • Рачунарско и софтверско инжењерство


 • У трајању од три године (180 ЕСПБ):

 • Информационе технологије у машинству

 • poster

   


  Све информације о студијском програму, пријемном испиту, припремној настави, календару важних догађаја (пријава, конкурсна документација, полагање пријемног испита, упис), објављују се на интернет презентацији Факултета.
  Информације о Упису у текућој, као и наредној школској години, можете добити путем e-mail адресе prsluzba@ftn.kg.ac.rs, Вибер заједнице и на број телефона: +381(0)600-88-55-70

  За додатне информације о посебним студијским програмима, специфичностима и начину студирања, можете се обратити руководиоцима студијских програма:
  • ОАС Електроенергетика: проф. др Мирослав Бјекић, кабинет 231, e-mail:miroslav.bjekic@ftn.kg.as.rs
  • ОАС Мехатроника: проф. др Иван Милићевић, кабинет 225, e-mail: ivan.milicevic@ftn.kg.ac.rs
  • ОАС Инжењерски менаџмент: проф. др Јасмина Весић-Васовић, кабинет 125, e-mail: jasmina.vesic@ftn.kg.ac.rs
  • ОАС Информационе технологије: др Владимир Младеновић, кабинет 129, e-mail: vladimir.mladenovic
  • ОАС Рачунарско и софтверско инжењерство: др Жељко Јовановић, кабинет 022, e-mail: zeljko.jovanovic@ftn.kg.ac.rs,
  • ОАС Информационе технологије у машинству: др Марко Поповић, кабинет 235, e-mail: marko.popovic@ftn.kg.ac.rs,

  • ОСС Електротехника и рачунарство: др Милан Добричић, професор, кабинет 127, e-mail: milan.dobricic@ftn.kg.as.rs
  • ОСС Информационе технологије: др Бранко Марковић, професор, кабинет 137, e-mail: branko.markovic@ftn.kg.ac.rs
  • ОСС Машинство и инжењерска информатика: др Анђелија Митровић, професор, кабинет 136, e-mail: andjelija.mitrovic@ftn.kg.ac.rs
  • ОСС Производни и еколошки менаџмент: др Милош Папић, ванредни професор, кабинет 122, e-mail: milos.papic@ftn.kg.ac.rs
  • ОСС Графичка техника: др Невена Вукић, професор, кабинет 133, e-mail: nevena.vukic@ftn.kg.ac.rs
  • ОСС Одевно инжењерство и дизајн: др Горан Мајсторовић, професор , кабинет 128, e-mail: goran.majstorovic@ftn.kg.ac.rs

  Опште информације о упису на ФТН можете добити у Студентској служби (канцеларије 25 и 27)

  За академске студије:
  • Биљана Зарић, шеф Студентске службе, 032 302 759, e-mail: studentska@ftn.kg.ac.rs
  • Мирјана Ковачевић, 032 302 718
  • Марина Сретеновић, 032 302 718

  За струковне студије:
  • Мирјана Шишовић, 032/302-790
  • Маријана Половина, 032/302-790

  Информације о упису

  • * Избор кандидата за упис у прву годину основних студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.
  • * Општи успех у средњој школи бројчано се исказује као збир просечних оцена у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи највише 40, а најмање 16 бодова. Просечне оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по правилима заокруживања на две децимале.
  • * Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу, не полажу пријемни испит из одговарајућег предмета већ му се признаје максималан број бодова из тог предмета без полагања пријемног испита.
  • * Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту, оцењује се од 0 до 60 бодова.
  • * Факултет утврђује јединствену ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, без обзира на начин финансирања. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних односно интегрисаних студија.
  • * Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 50 бодова.
  • * Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова.
  • * Учесник Конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану Факултета у року од 24 сата од објављивања ранг листе. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора.
  • * Након одлучивања по приспелим приговорима, Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата, са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
  • * Кандидати су дужни да се придржавају утврђених рокова за упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис по Конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеном Конкурсом.
  • * Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм, у складу са објективним могућностима Факултета.

  За разговор о дилемама у вези са избором студија можете се обратити Тиму за каријерно вођење и саветовање студената ФТН Чачак:

  У школској 2024/2025. години будући студенти могу да изаберу један од шест студијских програма:


  Основне струковне студије:
  У трајању од три године (180 ЕСПБ):

 • Графичка техника
 • Машинство и инжењерска информатика
 • Eлектротехника и рачунарство
 • Информационе технологије
 • Производни и еколошки менаџмент
 • Одевно инжењерство и дизајн

 • poster