Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Упис 2021

 

О КОНКУРСУ И ВАЖНИМ ДАТУМИМА

За упис у прву годину основних студија могу да конкуришу кандидати који су завршили средњу школу. Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу у школској 2021/2022. години уписује студенте у прву годину студија на следеће студијске програме:


Ред. 
бр.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Уписна квота

1.

Информационе технологије * иновиран за упис од 2020 (240 ЕСПБ)

130

2.

Електроенергетика (240 ЕСПБ)

44

3.

Информационе технологије у машинству (180 ЕСПБ)

30

4.

Мехатроника (240 ЕСПБ)

30

5.

Инжењерски менаџмент (240 ЕСПБ)

30

6.

Рачунарско и софтверско инжењерство (240 ЕСПБ)

44
  УКУПНО 308

Ред.
бр.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Уписна квота

1.

ОСС Електротехника и рачунарство (180 ЕСПБ)                                     

88

2.

ОСС Графичка техника (180 ЕСПБ)

44

3.

ОСС Информационе технологије (180 ЕСПБ)

40

4.

ОСС Машинство и инжењерска информатика (180 ЕСПБ)

88

5.

ОСС Производни и еколошки менаџмент (1800 ЕСПБ)

55
  УКУПНО 315

ВАЖНИ ДАТУМИ

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА И ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Бесплатна припремна настава се организује за све предмете предвиђене за полагање пријемног испита. Припремна настава се организује суботом у периоду од почетка марта до краја маја, а реализују је професори и асистенти ФТН. Пријављивање за припремну наставу је могуће у оквиру е-обрасца на http://ftn.kg.ac.rs/pripremna
На крају припремне наставе, кандидате очекује и симулација пријемног испита у виду пробног пријемног испита. Циљ пробног пријемног испита је да се кандидати упознају са процедуром полагања пријемног испита и формом тестова знања, односно задатака, који их очекују на званичном пријемном испиту.


Припрема пријемног испита

Информатика

Смернице за пријемни из Информатике

Материјали са припремне наставе

 • Пријемни испити из претходних година:

  - 2018: Тест - 2019: Тест - 2020: Тест
 •  

   

  Mатематика

  Литература за припрему пријемног испита из математике:

 • Збирка задатака за пријемни испит из Математике
 • Примери пријемних испита из Математике

 • Електротехника

 • Збирка задатака из електротехнике

 • Примери пријемних испита: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020
 • За полагање пријемног испита из Основа електротехнике потребно је спремити следеће области:

 • Електростатика
 • Једносмерне Струје
 • Електромагнетизам
 • Наизменичне Струје
 • Збирке задатака за припремање које такође долазе у обзир су и:
  - Збирка задатака из основа електротехнике за 1. разред електротехничке школе, аутор: Драгутин Митић и
  - Збирка задатака из основа електротехнике II за све профиле, Аутор(и) : мр Момир Милошевић мр Бобан Милошевић

     Тест знања ОСС

  Тест знања састоји се од задатака из области: математика, физика, информатика, хемија, простор (2D, 3D), опште знање. Материјал за припрему (по областима) дат је у Збирци задатака за полагање пријемног испита.

 • Примери тестова за полагање пријемног испита из Теста Знања Основне Струковне Студије
 • Збирка задатака за полагање пријемног испита из Математике и Теста знања Основне Струковне Студије

 • Предмети који се полажу на пријемном испиту
  по студијским програмима

  Get Adobe Flash player
  Пријемни испит се полаже из једног од понуђених предмета:
   Четворогодишње основне академске студије:
  • Електроенергетика
      - Математика или Физика или Основи електротехнике
  • Рачунарско и софтверско инжењерство
      - Математика или Информатика или Основи електротехнике
  • Мехатроника
      -Математика или Физика или Основи електротехнике
  • Информационе технологијe
      -Математика или Информатика
  • Инжењерски менаџмент
      -Математика или Организација или Информатика

  • Трогодишње основне академске студије:
  • Информационе технологије у машинству
      - Математика или Информатика

  • Трогодишње основне струковне студије:
  • Основне струковне студије сви студијски програми
      -Математика или Тестa знања.

  Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош и потврду о пријему докумената.


  У школској 2021/2022. години будући студенти могу да изаберу неки од шест студијских програма:

  Основне академске студије:
  У трајању од четири године (240 ЕСПБ):

 • Електроенергетика :
    
 • Инжењерски менаџмент:
    
 • Информационе технологије:
    
 • Мехатроника:
    
 • Рачунарско и софтверско инжењерство:
    
 • Основне академске студије:
  У трајању од три године (180 ЕСПБ):

 • Информационе технологије у машинству:
    

 • poster

   


  Све информације о студијском програму, пријемном испиту, припремној настави, календару важних догађаја (пријава, конкурсна документација, полагање пријемног испита, упис), објављују се на интернет презентацији Факултета.
  Информације о Упису у текућој, као и наредној школској години, можете добити путем званичних група на Facebook друштвеној мрежи:

  За додатне информације о посебним студијским програмима, специфичностима и начину студирања, можете се обратити руководиоцима студијских програма: Опште информације о упису на ФТН можете добити у Студентској служби (канцеларије 25 и 27):
  • Биљана Зарић, шеф Студентске службе, 032 302 759, e-mail: studentska@ftn.kg.ac.rs
  • Мирјана Ковачевић, 032 302 718
  • Марина Сретеновић, 032 302 718
  За разговор о дилемама у вези са избором студија и за психолошку подршку у професионалном одлучивању можете се обратити психолозима:
  1. Избор кандидата за упис у прву годину основних и интегрисаних студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.
  2. Општи успех у средњој школи бројчано се исказује као збир просечних оцена у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи највише 40, а најмање 16 бодова. Просечне оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по правилима заокруживања на две децимале.
  3. Кандидатима који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из одговарајућег предмета већ му се признаје максималан број бодова из тог предмета без полагања пријемног испита.
  4. Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту, оцењује се од 0 до 60 бодова.
  5. Факултет утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, без обзира на начин финансирања. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних односно интегрисаних студија.
  6. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 50 бодова.
  7. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова.
  8. Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану Факултета у року од 24 сата од објављивања ранг листе. Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора.
  9. Након одлучивања по приспелим приговорима, Факултет утврђује и објављује КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ свих кандидата, са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
  10. Кандидати су дужни да се придржавају утврђених рокова за упис. Ако се кандидат који је остварио право на упис по Конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеном Конкурсом.
  11. Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм, у складу са објективним могућностима Факултета.

  У школској 2021/2022. години будући студенти могу да изаберу неки од пет студијских програма:

  Основне струковне студије:
  У трајању од три године (180 ЕСПБ):

 • Графичка техника:
    
 • Машинство и инжењерска информатика:
    
 • Eлектротехника и рачунарство:
    
 • Информационе технологије:
    
 • Производни и еколошки менаџмент:
    

 • poster

   


  facebook