Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

СлужбеСтудентска служба

 8.00-15.00 (на шалтеру службе: 9.30-12 h) пон.-пет.

 032/302-718, 302-759 Академске студије
 302-790, 302-796 Струковне студије

 studentska@ftn.kg.ac.rs
-Биљана Зарић, самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – шеф Студентске службе, канцеларија 27
-Марина Смиљанић, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања, канцеларија 25
-Мирјана Ковачевић, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања, канцеларија 25
-Мирјана Шишовић, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања, канцеларија 31
-Маријана Половина, виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања, канцеларија 29

Студентска служба обавља све послове у вези студената струковних, основних, интегрисаних, мастер и докторских академских студија и то:
- упис студената
- евиденција студената
- распоред наставе
- организација испита
- издавање свих врста јавних исправа студената
- послови у вези студентског стандарда

 Служба за опште и правне послове

 8.00-15.00 пон.-пет.

 032/ 302-789

Тања Бошковић
секретар Факултета, канцеларија 24, телефон:  032/302-782

Милка Јовановић
шеф кабинета декана, канцеларија 34, телефон:  032/302-757

Милан Петровић
руководилац за правне, кадровске и административне послове, канцеларија 28, телефон:  032/302-789

Александра Трипковић
виши стручнотехнички сарадник за остале делатности, канцеларија 28 телефон: 032/302-789

Светлана Марић
виши стручнотехнички сарадник за остале делатности, канцеларија 28, телефон:  032/302-789

Јелена Ђунисијевић
стручни сарадник за јавне набавке, канцеларија 22, телефон:  032/302-755

Драгана Јаковљевић
стручнотехнички сарадник за остале делатности, канцеларија 22, телефон:  032/302-755

Марија Цицварић
дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове, канцеларија 20, телефон:  032/302-791

Славица Ђорђић
стручно-технички сарадник за остале делатности, канцеларија 20, телефон:  032/302-791

Сташа Миликић
службеник за односе са јавношћу и маркетинг, канцеларија 28, телефон:  032/302-789

Милица Томић
службеник за односе са јавношћу и маркетинг, канцеларија 28, телефон:  032/302-789

Ивона Радојевић Алексић
самостални стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу, канцеларија 28, телефон:  032/302-789

Марија Мићовић
стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу, канцеларија 39, телефон:  032/302-742


Општа служба обавља следеће послове:

- издавање свих врста решења из области радних односа запослених (запослење, престанак радног односа, одмори и одсуства), уговора о раду и др. аката,
- израда свих врста уговора (о допунском раду, о ауторском хонорару, уговор о делу, уговори са трећим лицима и др.),
- припрема седница и израда одлука стручних органа и органа управљања,
- послови на архивирању,
- дактилографски послови,
- курирски послови.

Контакт телефони: 032/ 302-789, 302-757

 

 

Служба рачуноводства

 8.00-15.00 пон.-пет.

 032/302-745, 302-746
-Марија Брковић, дипломирани економиста-руководилац финансијско-рачуноводствених послова-шеф службе рачуноводства, канцеларија 35
-Мара Грујичић, Самостални финансијско рачуноводствени сарадник-књиговођа, канцеларија 35
-Милка Чалуковић, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове, канцеларија 33
-Миланка Максимовић, Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник-обрачунски радник, канцеларија 33


ПИБ:   101123484
Жиро рачун:   840-875666-84
Прималац:   Факултет техничких наука у Чачку
Матични број:   07181779
Шифра делатности:   08542

 

Служба рачуноводства обавља следеће послове:

- обрачун и исплата личних примања запослених и сарадника
- плаћање свих обавеза Факултета и наплата потраживања
- евидентирање имовине Факултета
- израда периодичних извештаја за потребе Факултета, Универзитета, Министарства и статистике.

Документа:
- ФТН Чачак - Идентификациони подаци

Контакт телефони: 032/302-745, 302-746

 

Рачунски центар

 8.00-15.00 пон.-пет.

Рачунски центар инфоматички послови и електронски сервиси:
 032/302-709, 324-113,  web@ftn.kg.ac.rs

мр Зоран Јевремовић
Пројектант информационих система и програма
- шеф рачунског центра
Канцеларија 312, Е-пошта: zoran.jevremovic@ftn.kg.ac.rs

Дарко Петровић
Пројектант информационих система и програма
Канцеларија 312, Е-пошта: darko.petrovic@ftn.kg.ac.rs

Рачунски центар Факултета техничких наука ради оперативно одржавање софтвера, администрацију инсталиране мреже и Интернет сервиса, пружање основних ИТ услуга корисницима, затим одржавање и администрација рачунарске мреже и рачунара у установи.


Такође, Рачунски центар врши ажурирање и развој Wеб презентације факултета, развој интернет/интранет сервиса за потребе запослених и студената, управљање електронском документацијом установе и публиковање јавних докумената.


Захтев за отварање e-mail налога можете преузети ОВДЕ
Захтев за отварање web налога можете преузети ОВДЕ
Захтев за отварање eduroam налога можете преузети ОВДЕ


 

Библиотека

 8.00-20.00 пон.-пет.

 032/302-715

 ksenija.lajsic@ftn.kg.ac.rs

Драгана Радовић
виши стручнотехнички сарадник, е-пошта: dragana.radovic@ftn.kg.ac.rs

Тамара Крџић
књижничар, е-пошта: tamara.krdzic@ftn.kg.ac.rs

Библиотека Факултета техничких наука обавља библиотечко-информационе задатке намењене потребама наставе, научно-истраживачког рада коју могу користити стални чланови т.ј професори и студенти факултета као и привремени корисници.

Књижни фонд Библиотеке ФТН-а који обухвата преко 20.000 библиотечких јединица садржи научне монографије, основне и рефералне публикације, приручнике, домаће и стране периодичне публикације, магистарске радове, докторске дисертације, специјалистичке радове и семинарске радове студената.

Од 2003. год. Библиотека је у оквиру пројекта Виртуелна библиотека Србије укључена у систем узајамне каталогизације COBISS.SR. Подаци о фонду Библиотеке Факултета техничких наука доступни су путем интернета преко електронског каталога (COBISS OPAC каталози и базе података).

Корисни линкови:

Виртуелна Библиотека Србије

Електронски каталог Библиотеке Факултета техничких наука

Електронски часописи и базе података

ЦИП - каталошки запис у публикацији

Цитираност

Образац Захтева за међубиблиотечку позајмицу

Просторије

Студенти имају на располагању читаоницу са 56 радних места, 5 корисничких станица и 24 мрежна прикључка са упутствима за сва претраживања.

Радно време Библиотеке ФТН-а је од 8-20 од понедељка до петка.

 

 

Графички центар

 8.00-15.00 пон.-пет.

Графички центар графички послови и штампа:
032/311-019,
 petar.damnjanovic@ftn.kg.ac.rs

-мр Биљана Савић, предавач,
руководилац Графичког центра
biljana.savic@ftn.kg.ac.rs

-Петар Дамњановић,
виши стручно технички сарадник за остале делатности - рад у графичком центру.

-Јелена Ивић,
виши стручно технички сарадник за остале делатности - рад у графичком центру.


 Графички центар ФТН основан је 2018. године као графичка лабораторија за квалитетније оспособљавање студената Графичке технике и стицање практичних знања из области Графике. У Графичком центру студенти обављају Стручну праксу и Практичну наставу, и стичу неопходне компетенције за спремније укључивање у свет рада. Центар је опремљен савременим машинама за дигиталну и офсет штампу малих и великих формата. Центар поседује и опрему за дораду. Поред едукативне, Графички центар има и комерцијалну сврху. За потребе трећих лица, Графички центар дизајнира и штампа билборде, плакате, флајере, рол-апове, визит-карте, књижне публикације, брошуре, проспекте, блокчиће и друго. Поред тога, Графички центар успешно врши брендирање фирми и локала техником дигиталне штампе, израду mesh и canvas штампе, самолепивих налепница, церада, фототапета.

 

Техничка служба

- Никола Нешовић, инжењер инвестиционог и техничког одржавања уређаја и опреме – Шеф техничке службе
телефон:  032/302-711
- Радољуб Пешић, домар/мајстор одржавања
- Милован Благојевић, домар/мајстор одржавања
- Марица Кувељић, кафе куварица, телефон:  032/302-740
- Вера Рабреновић, чистачица
- Зорица Николић, чистачица
- Мира Поповић, чистачица
- Миланка Луковић, чистачица
- Ивана Поповић, чистачица
- Јелена Гостиљац, чистачица
- Марија Стеванић, чистачица
- Миро Гојковић, портир/евидентичар поштанских пошиљки, телефон:  032/302-700 

Лабораторија

- Наташа Војновић
стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама

- Ђорђе Својић
стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
- Срђан Милијанчевић
виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама