Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

О ФакултетуФакултет данас

Факултет техничких наука у Чачку је државна високошколска установа која се бави науком и научноистраживачком делатношћу, подстиче интелектуални развој и обезбеђује највише стандарде у високом образовању. Као најбројнија чланица Универзитета у Крагујевцу, спада у групу угледних и престижних образовних установа у области техничких наука. Факултет је данас савремена научно-образовна институција са јасно дефинисаном мисијом, визијом и циљевима. Факултет техничких наука у Чачку је један од најсавременије организованих факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу. Постао је једна од водећих референтних наставно-научних установа у региону у области електротехнике, мехатронике, рачунарског и софтверског инжењерства, информационих система, машинства, менаџмента и графике.

Програми студија конципирани су према потребама студената и захтевима тржишта рада и обухватају изучавање најсавременијих научно-стручних дисциплина које прате брз технолошки развој светске индустрије. Факултет реализује два степена студија високог образовања: академске и струковне студије. Студијски програми су акредитовани на свим нивоима студија: основним, мастер и докторским.

У оквиру научноистраживачке делатности Факултет техничких наука спроводи континуирно усавршавање запослених, организује стручне и научне конференције, семинаре, саветовања и студијске боравке за све запослене. Факултет је препознатљив и по успешној издавачкој делатности која је изузетно развијена и осавремењена.Мисија:
Кроз континуирано иновирање наставних садржаја, примену савремених метода и техника едукације, истраживачки процес и посвећеност заједници, Факултет образује младе и квалитетне стручњаке у области техничко-технолошких наука на академским и струковним студијама електротехнике, рачунарства, информационих технологија, машинства, мехатронике, менаџмента, графичке технике и одевног инжењерства. Такође обезбеђује највише стандарде у високом образовању, подстиче лични развој, спроводи релевантна истраживања и пружа услуге за окружење.

Визија:
Факултет техничких наука у Чачку је посвећен да, остваривањем савремених студијских програма, постане регионални лидер у високом образовању, да се развије у модерну европску високошколску институцију признату по својим научноистраживачким достигнућима и постигнућима свршених студената, мастера и доктора наука. Негујући изврсност у образовању, Факултет тежи промени укупног привредног амбијента Србије у коме наши дипломирани студенти теоријским и практичним знањима стеченим на Факултету, ефикасно учествују на тржишту рада и тако доприносе свеукупном друштвеном развоју.

Циљеви:

 • · Промовисање вредности технике и технологије као професије и струке;
 • · Повећање интересовања за студије електротехнике, рачунарства, машинства, графичке технике, информационих технологија, мехатронике, менаџмента;
 • · Подизање нивоа квалитета академских и струковних студија;
 • · Константно унапређење наставних планова и програма;
 • · Оснаживање свих видова сарадње са привредом и другим образовним институцијама у земљи и иностранству;
 • · Пружање могућности студентима да прошире своја знања по сопственом избору и да се на тај начин уже специјализују;
 • · Промовисање иновационе делатности кроз подршку истраживању, развоју иновативних програма, сарадњу са привредом и обезбеђивање студентима подршке за развој иновативних пројеката;
 • · Преношење најновијих научних и стручних знања, развој науке и научно-истраживачке мисли;
 • · Континуирано стварање новог научно-наставног и стручног кадра;
 • · Осигурање мобилности и међународно признавање стечених квалификација на свим нивоима студија;
 • · Организација конференција, радионица, јавних предавања, формирање академске климе у региону;
 • · Издавање наставне литературе и осталих публикација.Факултет тежи константном праћењу развоја образовања и примени нових технологија за напредак у свом академском и научном раду. Први циљ на том путу је подизање истраживачких капацитета, јер то води до нових успеха, нових образовних профила и већег броја студената на свим степенима студија. У склопу тога, приоритет је развој докторских студија организованих око истраживачких пројеката који ће на Факултету реализовати млади људи под руководством искусних наставника.

Факултет техничких наука у Чачку посвећен је сталној едукацији запослених и осигурању високог степена контроле квалитета, чиме омогућава рад усклађен потребама и интересима како запослених, тако и студената.