Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

О ФакултетуФакултет техничких наука у Чачку је државна институција високог образовања која се бави наставном, научноистраживачком делатношћу и пружањем интелектуалних услуга. Програми студија конципирани су према потребама студената и захтевима тржишта, а обухватају изучавање најсавременијих стручних дисциплина које прате брзи технолошки развој светске индустрије. Сви програми су акредитовани. У оквиру научноистраживачке делатности ФТН организује стручне и научне конференције, семинаре, саветовања, форсира усавршавање и студијске боравке за своје наставнике. Факултет је препознатљив и по успешној издавачкој делатности.

Мисија Факултета је да уз стално иновирање наставних садржаја, примену савремених метода и техника едукације и кроз истраживачки процес, образује младе и квалитетне стручњаке у области техничких наука и педагошко-техничких наука, на академским и струковним студијама: електротехнике, електронике и рачунарства, информатике, информационих технологија, машинства, мехатронике, технологије и менаџмента.

Визија Факултета је да се развије у модерну европску високошколску институцију признату по својим научноистраживачким достигнућима и постигнућима свршених студената, мастера и доктора наука. Негујући изврсност у образовању, Факултет тежи промени укупног привредног амбијента Србије у коме се наши инжењери и професори, са теоријским и практичним знањима стеченим на Факултету, равноправно надмећу у тржишној утакмици и тако доприносе свеукупном друштвеном развоју.

Циљеви:

 • Промовисање вредности технике и технологије као професије и струке;
 • Повећање интересовања за студије електротехнике, електронике, рачунарства, машинства, графичке технологије, информационих технологија, мехатронике, менаџмента;
 • Подизање нивоа квалитета академских и струковних студија;
 • Константно унапређење наставних планова и програма;
 • Оснаживање свих видова сарадње са привредом и других образовних институција у земљи и иностранству;
 • Пружање могућности студентима да прошире своја знања по сопственом избору и да се на тај начин уже специјализују;
 • Преношење најновијих научних и стручних знања, развој науке и научно-истраживачке мисли;
 • Континуирано стварање новог научно-наставног и стручног кадра и усавршавање научног и стручног подмлатка;
 • Осигурање мобилности и међународно признавање стечених квалификација на свим нивоима студија;
 • Организација конференција, радионица, јавних предавања и тиме формирање академске климе у региону;
 • Издавање уџбеничке и друге литературе, научних и ненаучних публикација.


Данас, Факултет тражи могућности за нове искораке, како на образовном тако и на научноистраживачком плану. Свакако, први циљ нам је подићи истраживачке капацитете, јер је то најбољи пут до нових успеха, нових образовних профила и већег броја студената на свим степенима студија. У склопу тога, приоритет је развој докторских студија организованих око истраживачких пројеката који ће на Факултету реализовати млади људи под руководством искусних наставника.

Факултет данас школује студенте на студијским програмима, и то:

Академске студије:
• Електротехничко и рачунарско инжењерство – основне, мастер и докторске студије;
• Мехатроника – основне, мастер и докторске студије;
• Информационе технологије – основне, мастер и докторске студије;
• Инжењерски менаџмент – основне, мастер и докторске студије;
• Предузетнички менаџмент – основне и мастер студије;
• Електроенергетика- основне студије;
• Рачунарско и софтверско инжењерство – основне студије;
• Информационе технологије у машинству – основне студије и
• Предметна настава- мастер.

Струковне студије:
• Електротехника и рачунарство – основне и мастер студије;
• Машинство и инжењерска информатика – основне и мастер студије;
• Графичка техника – основне студије;
• Производни и еколошки менаџмент – основне студије;
• Информационе технологије – основне студије;
• Одевно инжењерство и дизајн– основне студије;
• Производно инжењерство – мастер студије;

Интегрисане студије:
• Техника и информатика.

Факултет будућим студентима нуди образовање на свим степенима студија.