Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.

Савет Факултета

САВЕТ ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ

У складу са чланом 47. Статута Факултета укупан број чланова Савета је 21 и чине га 12 представника Факултета, од чега 10 представника које бира Наставно-научно веће Факултета из реда наставног особља и 2 представника које бирају запослени у стручним службама, 3 представника Студентског парламента и 6 представника Оснивача које именује Влада Републике Србије.

Представници оснивача

1. Драгиша Петковић, специјалиста машинског инжењерства
2. Мирко Пешић, дипломирани инжењер електротехнике
3. -
4. Марко Мосић, дипломирани инжењер машинства
5. Милојко Калосеровић, специјалиста струковних студија eлектроенергетике
6. Стефан Давидовић, дипломирани инжењер индустријског менаџмента

Представници Факултета

1. Др Иван Милићевић, редовни професор, председник Савета
2. Др Марко Росић, ванредни професор, заменик председника Савета
3. Др Нада Дамљановић, редовни професор
4. Др Јелена Баралић, ванредни професор
5. Др Јелена Пуреновић, редовни професор
6. Др Биљана Ђорић, доцент
7. Др Урош Пешовић, ванредни професор
8. Мр Марија Николић, предавач
9. Владан Пауновић, асистент
10. Др Ђорђе Дамњановић, доцент
11. Миланка Максимовић, самостални рачуноводствени-финансијски радник
12. Радољуб Пешић, домар/мајстор одржавања

Представници студената

1. Лазар Радуловић, студент ОАС Електроенергетика
2. Марко Павловић, студент ОАС Информационе технологије
3. Филип Лазић, студент ОАС Електроенергетика