Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.


Акта факултета


Правилници

Правилник о безбедности и здрављу на раду 08.01.2014

Правилник о ближем уређивању поступка набавке 01.03.2021

Правилник о буџетском рачуноводству 01.03.2021

Правилник о докторским студијама и стицању звања доктора наука 01.03.2021

Правилник о издавачкој делатности 01.03.2021

Правилник о извођењу и оцени приступног предавања 01.07.2016

Правилник о накнадама трошкова за долазак и одлазак са рада 01.03.2021

Правилник о научно-истраживачкој и стручној делатности 01.03.2021

Правилник о обављању стручне праксе студената 08.01.2014

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту 01.03.2021

Правилник о полагању завршног, дипломског и мастер испита (пречишћен текст) 01.03.2021

Правилник о правилима студија 01.03.2021

Правилник о раду библиотеке 01.03.2021

Правилник о раду Факултета техничких наука 07.07.2020

Правилник о самовредновању квалитета студијских програма 01.03.2021

Правилник о организацији и систематизацији послова (пречишћен текст) 01.03.2021

Правилник о стицању и расподели прихода 08.01.2014

Правилник о уџбеницима 01.03.2021

Правилник о упису студената на студијске програме 01.03.2021

Правилник о о условима за избор у звање наставника и сарадника на струковним студијама 01.03.2021

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената ФТН-а 02.10.2019

Правилник о заштити података о личности 01.03.2021

Правилник о употреби службеног возила 01.03.2021