Прихватам
Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности.
Катарина Митровић

Катарина Митровић
Асистент
Ужа научна област: Информационе технологије и системи
Катедра за информационе технологије

Факултет техничких наука у Чачку

Универзитета у Крагујевцу

Светог Саве 65

32102 Чачак
Србија


Тел.:  +381 032/302-716

Факс: +381 032/342-101

Број кабинета: 239

 katarina.mitrovic@ftn.kg.ac.rs

 

Основни биографски подаци

 

Митровић Катарина је рођена 1991. године у Чачку. Основну школу „Др Драгиша Мишовић“ и средњу школу „Гимназију“ завршила је у Чачку са одличним успехом.

 

Факултет организационих наука у Београду, смер Информациони системи и технологије уписала је 2010. године, а завршила 2014. године са просечном оценом 9,16. Завршни рад из кога је добила оцену 10,00 је радила из предмета Теорија игара на тему „Бајесове игре и стратешки потези са примерима из кинематографије“. Са завршеним основним студијама стиче звање Дипломирани инжењер организационих наука.

 

Мастер студије на Факултету организационих наука у Београду, смер Информациони системи и технологије, модул Информациони системи, уписала је 2014. године, a завршила 2015. године са просечном оценом 10,00. Мастер рад из кога је добила оцену 10,00 је радила на тему „Развој Веб апликације применом комбинације два програмска језика“. Са завршеним мастер студијама стиче звање Мастер инжењер организационих наука.

 

Године 2016. уписала је докторске академске студије на Универзитету у Београду, студијски програм Интелигентни системи. Положила је све испите са просечном оценом 10,00.

 

Новчану награду за успех постигнут на пријемном испиту за факултет добила је од општине града Чачка 2010. године. Новчану награду за постигнут просек добила је од Факултета организационих наука 2011, 2012, 2013. и 2014. године. Републичку студентску стипендију је добила 2011. године, а општинску 2012, 2013. и 2014. године.

 

Радно ангажовање

 

У новембру 2013. године обавила је стручну праксу на предмету Правне основе информационих система на Факултету организационих наука у сарадњи са МУП-ом РС.

 

У августу 2015. године обавила је стручну праксу у предузећу Слобода А.Д. Чачак, у сектору Економика, организација и информациони системи.

 

Од октобра 2015. године до фебруара 2016. године била је на обуци у фирми CBS Systems у области развоја ЕРП система.

 

Од марта 2016. године ангажована је као сарадник у настави на Факултету техничких наука у Чачку. Од августа 2017. године добија звање асистента.

Предмети на којима је ангажована: Програмирање база података, Објектно оријентисано програмирање, Информациони системи, Информационе технологије, Рачунарске апликације и Увод у информационе системе.

 

Публикације

 

1. Митровић, К., Милошевић, Д., Стефановић, Н., Web Applications Development Using a Combination of Java and Groovy Programming Languages, 6th Informational Conference on Information Society and Technology – ICIST2016, ISBN 978-86-85525-18-6, Volume 2, pp. 359-364, Копаоник, Србија, 2016.

 

2. Митровић, К., Милошевић, Д., Стефановић, Н., Милошевић, М., Grails Application in Entrepreneurship, Technics and Informatics in Education – TIO2016, ISBN 978-86-7776-192-9, Part II – Information and Educational Technologies, No. 2.18, pp. 237-242, Чачак, Србија, 2016.

 

3. Ристић, О., Митровић, К., Урошевић, В., Мобилне апликације у учењу алгоритама и структура података, Информационе технологије, образовање и предузетништво – ИТОП2017, ISBN 978-86-7776-211-7, стр. 259-265, Чачaк, Србија, 2017.

 

4. Шошић, С., Ристић, O., Митровић, K., Милошевић, Д., Software Testing Course in IT Undergraduate Education in Serbia, Proceedings of 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education – TIE 2018, Чачaк, Србија, 25-27th May 2018, ISBN: 978-86-7776-226-1, pp. 224-229.

 

5. Дамњановић, Ђ., Митровић, К., Usability Testing in Human-Computer Interaction Classroom, Proceedings of 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education – TIE 2018, Чачaк, Србија, 25-27th May 2018, ISBN: 978-86-7776-226-1, pp. 179-186. 

 

6. Бурсаћ, M., Милошевић, Д., Митровић, К., Proposed Model For Automatic Learning Style Detecting Based On Artificial Intelligence, 11th International Scientific Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2019, ISBN: , Volume , pp. 48-54, Мећавник – Дрвенград, Ужице, Србија, 2019. 

 

7. Ружичић, В., Митровић, К., Значај иновирања знања у стандардизованој области квалитета, 22. међународна DQM конференција Управљање квалитетом и поузданошћу – ICDQM-2019, ISBN: 978-86-86355-39-3, стр. 149-154, Пријевор, Србија, 27-28. јун 2019. 

 

8. Митровић, К., Милошевић, Д., Greconici, M., Comparison of Machine Learning Algorithms for Shelter Animal Classification, IEEE 13th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics – SACI 2019, ISBN: 978-1-7281-0685-4, Timisoara, Romania, 29-31. May 2019. 

 

9. Митровић, К., Милошевић, Д., Flower Classification with Convolutional Neural Networks, 23rd International Conference on System Theory, Control and Computing – ICSTCC 2019, ISBN: , Sinaia, Romania, 9-11. October 2019. 

 

10. Ружичић, В., Митровић, К., Knowledge Innovation Trends in the Standardization Field „Road Vehicles Engineering” and „Railway Engineering”, 7th International Symposium, NEW HORIZONS of transports and communications 2019, ISBN: 978-99955-36-78-7, Doboj, Bosna i Hercegovina, 29-30. новембар 2019. 

 

Пројекти

 

1. Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији, 47003, Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду, проф. др Владан Девеџић, 2011-

 

2. Развој курикулума и наставничких компетенција за предмете на основним академским студијама Информационе технологије акредитоване 2017. године, Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије у оквиру програмске активности "Развој високог образовања", Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу, проф. др Данијела Милошевић, 2017-2018.

 

3. Србија на дохват руке - Дигитална трансформација за развој, Програм преквалификације у ИТ, Јава програмирање, Програм Уједињених нација за развој, проф. др Данијела Милошевић, 2018-2019.

 

Остало

 

- Копредседавајућа на конференцији ICSTCC 2019

- Секретар катедре за Информационе технологије од марта 2019. године

- Завршила обуку "ИТ и пословање" организовану од стране Научно технолошког парка у Чачку 2018. године

- Члан организационог одбора конференције TIE 2018

- Члан Комисије за припрему документације и поновну акредитацију студијског програма основних академских студија Информационе технологије 2017. године

- Поседује Oracle Database Design and Programming with SQL сертификат

- Учествовала на Mobile Monday догађају са темом "Долазак iPhone-a у Србију и развој апликација за iOS платформу" 2014. године 

- Учествовала на SportBizz конференцији са темом "Менаџмент у спорту" 2013. године