Предузеће ЕНЕЛ донирало опрему ФТН

6. 09. 2017

Предузеће  ЕНЕЛ из Ваљевау сарадњи са Компанијом Schneider Electric донирало је опрему Факултету техничких наука у Чачку  за потребе наставе и реализацију нових пројеката у сарадњи са привредом . У име фирме Енел опрему је уручио директор Бранислав Срећковић. У питању су уређаји индустријске аутоматике за контролу кретања електричних мотора који се налазе у савременим аутоматским производним линијама, CNC машинама и роботима. Опрема обухвата PLC контролер, фреквентни претварач, серво претварач као и синхрони и асинхрони мотор иинсталирана у Лабораторији за електричне машине ФТН.

Опрема ће се користити у настави у раду са студентима Електротехничког и рачунарског инжењерства и Мехатронике и омогућиће да студенти своја теоријски стечена знања примене на конкретним апликацијама какве се срећу у индустрији, што је један од аспеката дуалног образовања.